ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

หัวหน้าหน่วยแปลงสวน (จ.นครนายก)
ตำแหน่งที่เปิดรับ
หัวหน้าหน่วยแปลงสวน (จ.นครนายก)
คำอธิบายตำแหน่ง
ควบคุมคุณภาพสินค้า และบริหารคนงานในแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน จัดทำรายงานสรุปผลอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่
สาขานครนายก-องครักษ์
คุณสมบัติ
 • ​​​​​​เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ด้านการเกษตร เช่น พืชสวน พืชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี และหากมีความรู้ด้านการบริหารจัดการสวนปาล์ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word/ Excel/ Power Point ได้ดี

 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความรับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • สามารถปฏิบัติงานกลางแจ้งได้ มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ทุกระดับ

 • ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00 - 17.00 น. (บ.มีที่พักให้)

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีประวัติการทำงานครบถ้วนพร้อมรูปถ่ายเท่านั้น **

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลงานภายในแปลงสวนปาล์มน้ำมัน และวางแผนบริหารคนงานในแปลง

 • บันทึกข้อมูลสต็อกวัตถุดิบ ข้อมูลสินค้า และลงรายงานประจำวันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • จัดทำรายงานสรุปและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในสำนักงาน รวมถึงให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ

 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงาน/ ผลประกอบการ)

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (สำนักงานใหญ่)

 • ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่

 • ค่าล่วงเวลา

 • ค่าน้ำมัน/ ค่าเดินทาง

 • ค่าโทรศัพท์

 • เงินตอบแทนพิเศษ

 • รางวัลพนักงานดีเด่น

 • ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน

 • วันหยุดพักร้อนประจำปี (เพิ่มตามจำนวนปีทำงาน/ ตำแหน่งงาน)

 • วันลาเพื่อกิจธุระต่างๆ

 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 • ฝึกอบรม/ ดูงานต่างประเทศ

 • สวัสดิการงานศพ

 • สวัสดิการที่พัก (บางสาขาในต่างจังหวัด)

 • สวัสดิการเงินกู้ยืม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย-ภาคใต้ตอนล่าง (จ.พัทลุง)
คำอธิบายตำแหน่ง
ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายกล้าปาล์มน้ำมันให้ได้ตามเป้าหมาย
สถานที่
เขตภาคใต้ตอนล่าง
คุณสมบัติ
 • ​​​​​​เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีมีประสบการณ์การขายสินค้าทางการเกษตรอย่างน้อย 2 ปี

        **หากมีประสบการณ์ด้านปาล์มน้ำมันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถทำยอดขายได้ตามเป้า และสามารถกระตุ้นยอดขายได้

 • ขยัน ชอบพบปะลูกค้า มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ

 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้พอสมควร

 • มีประสบการณ์ในการทำงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย หรือเคยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีประวัติการทำงานครบถ้วนพร้อมรูปถ่ายเท่านั้น **

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ออกติดต่อลูกค้าภายในเขตภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสนอขายกล้าปาล์มน้ำมันให้ได้ตามเป้าหมาย
 • จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า รายงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกรทั้งใน-นอกพื้นที่ รวมถึงออกเยี่ยมและติดตามลูกค้าเก่า
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงาน/ ผลประกอบการ)

 • ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่

 • ค่าล่วงเวลา

 • ค่าน้ำมัน/ ค่าเดินทาง

 • ค่าโทรศัพท์

 • เงินตอบแทนพิเศษ

 • รางวัลพนักงานดีเด่น

 • ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน

 • วันหยุดพักร้อนประจำปี (เพิ่มตามจำนวนปีทำงาน/ ตำแหน่งงาน)

 • วันลาเพื่อกิจธุระต่างๆ

 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 • ฝึกอบรม/ ดูงานต่างประเทศ

 • สวัสดิการงานศพ

 • สวัสดิการที่พัก (บางสาขาในต่างจังหวัด)

 • สวัสดิการเงินกู้ยืม

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
คำอธิบายตำแหน่ง
จัดเตรียมเอกสารทำค่าแรง ดูแลสวัสดิการและอื่นๆ
สถานที่
สำนักงานใหญ่กรุงเทพ (อาคารกรุงเทพทาวเวอร์)
คุณสมบัติ
 • ​​​​​​เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี

 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี

 • มีประสบการณ์ในงานทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint ได้ดี

 • มีประสบการณ์ติดต่อสื่อสารและประสานงานข้ามสายงาน/ ติดต่อหน่วยงานราชการ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีสุขภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจบริการ

 • มีรถจักรยานยนต์และใบขับขี่ สามารถเดินทางไปติดต่องานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีประวัติการทำงานครบถ้วนพร้อมรูปถ่ายเท่านั้น **

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานรับ-ส่งเอกสารจากสาขาต่างๆ และจัดเก็บเข้าแฟ้ม

 • ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ และการขออนุญาตต่างๆ

 • ดูแลการใช้รถบริษัทฯ รวมถึงต่อประกันภัย ภาษี พรบ.

 • จองตั๋วเครื่องบินและจัดหาที่พักให้ผู้บริหาร

 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงาน

 • จัดทำบันทึก หนังสือรับรอง และเอกสารอื่นๆ

 • จัดเตรียมเอกสารทำค่าแรง ดูแลสวัสดิการและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงาน/ ผลประกอบการ)

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (สำนักงานใหญ่)

 • ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่

 • ค่าล่วงเวลา

 • ค่าน้ำมัน/ ค่าเดินทาง

 • ค่าโทรศัพท์

 • เงินตอบแทนพิเศษ

 • รางวัลพนักงานดีเด่น

 • ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน

 • วันหยุดพักร้อนประจำปี (เพิ่มตามจำนวนปีทำงาน/ ตำแหน่งงาน)

 • วันลาเพื่อกิจธุระต่างๆ

 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 • ฝึกอบรม/ ดูงานต่างประเทศ

 • สวัสดิการงานศพ

 • สวัสดิการที่พัก (บางสาขาในต่างจังหวัด)

 • สวัสดิการเงินกู้ยืม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส
คำอธิบายตำแหน่ง
ดูแลการตรวจสอบ วางแผน ระบบงานภายใน รวมถึงดูแลตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทฯ
สถานที่
สำนักงานใหญ่กรุงเทพ (อาคารกรุงเทพทาวเวอร์)
คุณสมบัติ
 • ​​​​​​เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ในงานทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป

 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและพักค้างคืนได้

 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพเป็นผู้ตรวจสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความรู้ด้านการตรวจสอบและการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล

 • มีความถนัดในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงกลยุทธ์

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีประวัติการทำงานครบถ้วนพร้อมรูปถ่ายเท่านั้น **

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กำกับดูแลการตรวจสอบระบบงานภายใน รวมถึงดูแลตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทฯ และดูแลตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ
 • จัดทำแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบฯ
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ สรุปผลการตรวจสอบเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เก็บข้อมูลของโครงการต่างๆ และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการทั้งในกทม. และสาขาต่างจังหวัด
 • ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงาน/ ผลประกอบการ)

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (สำนักงานใหญ่)

 • ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่

 • ค่าล่วงเวลา

 • ค่าน้ำมัน/ ค่าเดินทาง

 • ค่าโทรศัพท์

 • เงินตอบแทนพิเศษ

 • รางวัลพนักงานดีเด่น

 • ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน

 • วันหยุดพักร้อนประจำปี (เพิ่มตามจำนวนปีทำงาน/ ตำแหน่งงาน)

 • วันลาเพื่อกิจธุระต่างๆ

 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 • ฝึกอบรม/ ดูงานต่างประเทศ

 • สวัสดิการงานศพ

 • สวัสดิการที่พัก (บางสาขาในต่างจังหวัด)

 • สวัสดิการเงินกู้ยืม

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลอาวุโส สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
คำอธิบายตำแหน่ง
จัดเตรียมเอกสารทำค่าแรง ดูแลสวัสดิการและอื่นๆ
สถานที่
สำนักงานใหญ่กรุงเทพ (อาคารกรุงเทพทาวเวอร์)
คุณสมบัติ
 • ​​​​​​เพศหญิง อายุ30-35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี

 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

 • มีประสบการณ์ในงานทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint ได้ดี

 • มีประสบการณ์ติดต่อสื่อสารและประสานงานข้ามสายงาน/ ติดต่อหน่วยงานราชการ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีสุขภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจบริการ

 • มีรถจักรยานยนต์และใบขับขี่ สามารถเดินทางไปติดต่องานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีประวัติการทำงานครบถ้วนพร้อมรูปถ่ายเท่านั้น **

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานรับ-ส่งเอกสารจากสาขาต่างๆ และจัดเก็บเข้าแฟ้ม

 • ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ และการขออนุญาตต่างๆ

 • ดูแลการใช้รถบริษัทฯ รวมถึงต่อประกันภัย ภาษี พรบ.

 • จองตั๋วเครื่องบินและจัดหาที่พักให้ผู้บริหาร

 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงาน

 • จัดทำบันทึก หนังสือรับรอง และเอกสารอื่นๆ

 • จัดเตรียมเอกสารทำค่าแรง ดูแลสวัสดิการและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงาน/ ผลประกอบการ)

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (สำนักงานใหญ่)

 • ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่

 • ค่าล่วงเวลา

 • ค่าน้ำมัน/ ค่าเดินทาง

 • ค่าโทรศัพท์

 • เงินตอบแทนพิเศษ

 • รางวัลพนักงานดีเด่น

 • ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน

 • วันหยุดพักร้อนประจำปี (เพิ่มตามจำนวนปีทำงาน/ ตำแหน่งงาน)

 • วันลาเพื่อกิจธุระต่างๆ

 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 • ฝึกอบรม/ ดูงานต่างประเทศ

 • สวัสดิการงานศพ

 • สวัสดิการที่พัก (บางสาขาในต่างจังหวัด)

 • สวัสดิการเงินกู้ยืม

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.ปราจีนบุรี)
คำอธิบายตำแหน่ง
ดูแลงานธุรการ งานด้านบุคลากร และสนับสนุนฝ่ายผลิตฯ
สถานที่
สาขาปราจีนบุรี
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 • ​​​​​​เพศหญิง อายุ 24-30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี

 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 2-5 ปี

 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint ได้ดี

 • มีจิตใจบริการ มีความละเอียดรอบคอบ อดทน มีความซื่อสัตย์

 • สามารถปฏิบัติงานโดยได้รับคำแนะนำเพียงเล็กน้อย และสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพิ่มเติมเสมอ รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • หากใช้โปรแกรมบัญชีได้ และ/หรือมีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบุคคลและด้านแรงงานต่างด้าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

 • ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  ** ต้องมีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน **
  *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีประวัติการทำงานครบถ้วนพร้อมรูปถ่ายเท่านั้น ***

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ลงบันทึกการทำงานประจำวันของพนักงานและจัดทำรายงาน

 • จัดทำบันทึกภายใน บันทึกขออนุมัติ รวมถึงโต้ตอบอีเมล

 • ซัฟพอร์ตงานขาย

 • ดูแลเอกสารฝ่ายบุคคล เอกสารพนักงาน/ พนักงานต่างด้าว ประสานงานกับประกันสังคม/ แรงงาน และหน่วยงานอื่นๆ

 • ลงบันทึกบัญชี และจัดทำเงินสดย่อย, ใบขอซื้อ ฯลฯ

 • บันทึกสต็อก ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จัดทำรายงาน

 • ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไปภายในสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี (ตามผลงาน/ ผลประกอบการ)

 • ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่

 • ค่าล่วงเวลา

 • ค่าน้ำมัน/ ค่าเดินทาง

 • ค่าโทรศัพท์

 • เงินตอบแทนพิเศษ

 • ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน

 • วันหยุดพักร้อนประจำปี (เพิ่มตามจำนวนปีทำงาน/ ตำแหน่งงาน)

 • วันลาเพื่อกิจธุระต่างๆ

 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 • ฝึกอบรม/ ดูงานต่างประเทศ

 • สวัสดิการงานศพ

 • สวัสดิการที่พัก (บางสาขาในต่างจังหวัด)

 • สวัสดิการเงินกู้ยืม

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเราหรือกล้าปาล์มของเรา
ดูรายละเอียด