นิทรรศการในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล

วันที่20 ก.ย. 59 อาร์ดีเข้าร่วมออกนิทรรศการในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ขอขอบคุณเกษตรกรผู้เข้าร่วม ที่ให้ความสนใจและสอบถามกันอย่างต่อเนื่อง