นิทรรศการวันถ่ายถอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)

วันที่13 ก.ค.59 อาร์ดีร่วมอบรมและออกนิทรรศการ ให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ณ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้รับเกียรติ จากคุณสินาด อำนักมณี เกษตรอำเภอห้วยยอด ที่ร่วมให้คำแนะนำกับเกษตรกร ในหัวข้อการเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน และการคัดเลือกต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้คะ