นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์ละแม

วันที่ 26 เม.ย. 59 อาร์ดี เกษตรพัฒนา ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เข้าเยี่ยมชมแปลงเพาะกล้าปาล์ม ณ ศูนย์ละแม