กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันอำเภอบางสะพาน

ขอขอบคุณ"กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันอำเภอบางสะพาน" จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 51 ท่าน ที่ให้เกียรติแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันของ บริษัท อาร์ดีเกษตรพัฒนา ศูนย์สวี จ.ชุมพร เป็นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ 
เกษตรกรหรือหน่วยงานใด มีความสนใจสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ได้ที่ 088-385-1851-2
ทางเรายินดีให้ความรู้และบริการกับทุกท่านค่ะ