ร่วมให้คำแนะนะเรื่องการปลูกปาล์ม ณ กยท.สาขาเมืองพัทลุง

ร่วมให้คำแนะนำในการเลือกกล้าปาล์มคุณภาพและการจัดการสวนปาล์มเบื้องต้น ณ กยท.สาขาเมืองพัทลุง