ให้ความรู้โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์และสังคม โรงเรียนพระธิดาแม่พร

อาร์ดีมีโอกาสได้ต้อนรับและให้ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมันกับน้องๆ จากโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์และสังคม โรงเรียนพระธิดาแม่พร เข้ามาศึกษาดูงาน ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้รับความรู้และนำไปพัฒนาต่อยอดได้ไม่มากก็น้อย