ร่วมให้คำแนะนะเรื่องการปลูกปาล์ม ณ กยท.สาขาเมืองพัทลุง

ร่วมให้คำแนะนำในการเลือกกล้าปาล์มคุณภาพและการจัดการสวนปาล์มเบื้องต้น ณ กยท.สาขาเมืองพัทลุง 

ให้ความรู้โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์และสังคม โรงเรียนพระธิดาแม่พร

อาร์ดีมีโอกาสได้ต้อนรับและให้ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมันกับน้องๆ จากโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์และสังคม โรงเรียนพระธิดาแม่พร เข้ามาศึกษาดูงาน ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้รับความรู้และนำไปพัฒนาต่อยอดได้ไม่มากก็น้อย

นิทรรศการในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล

วันที่20 ก.ย. 59 อาร์ดีเข้าร่วมออกนิทรรศการในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ขอขอบคุณเกษตรกรผู้เข้าร่วม ที่ให้ความสนใจและสอบถามกันอย่างต่อเนื่อง

นิทรรศการวันถ่ายถอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)

วันที่13 ก.ค.59 อาร์ดีร่วมอบรมและออกนิทรรศการ ให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ณ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้รับเกียรติ จากคุณสินาด อำนักมณี เกษตรอำเภอห้วยยอด ที่ร่วมให้คำแนะนำกับเกษตรกร ในหัวข้อการเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน และการคัดเลือกต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้คะ

โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน "HAPPY MONEY"

ในวันที่ 8 กันยายน 2559 อบรมพนักงานในหัวข้อ Happy Money สร้างสุขทางการเงิน ณ สำนักงานใหญ่สาขากรุงเทพฯ

เพื่อให้พนักงานสร้างความสุขทางการเงิน หมดหนี้ มีออม

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติ ในหัวข้อ"ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยในปาล์มน้ำมัน"

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติ ในหัวข้อ"ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยในปาล์มน้ำมัน" โดยอาจารย์ประสาทพร กออวยชัย จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร ในวันพุธที่ 17 ส.ค. 59 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณเกษตรกร-นักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี 

อบรมเกษตรกรหัวข้อการจัดการสวนปาล์มถึงที่ ณ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

ทำบุญบริษัท (สำนักงานใหญ่)

9 พ.ค. 2559 ฤกษ์ดีวันพืชมคล บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ทำบุญบริษัทเพื่อความเป็นสิริมงคล

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์ละแม

วันที่ 26 เม.ย. 59 อาร์ดี เกษตรพัฒนา ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เข้าเยี่ยมชมแปลงเพาะกล้าปาล์ม ณ ศูนย์ละแม 

กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันอำเภอบางสะพาน

ขอขอบคุณ"กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันอำเภอบางสะพาน" จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 51 ท่าน ที่ให้เกียรติแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันของ บริษัท อาร์ดีเกษตรพัฒนา ศูนย์สวี จ.ชุมพร เป็นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ 
เกษตรกรหรือหน่วยงานใด มีความสนใจสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ได้ที่ 088-385-1851-2
ทางเรายินดีให้ความรู้และบริการกับทุกท่านค่ะ