home.fw.png
name.png

วีดีโอแนะนำบริษัท

ทำไมต้องเป็นปาล์มน้ำมัน?

  • ทุกส่วนของปาล์มน้ำมันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นทั้งพืชอาหาร และพืชพลังงาน

  • การปลูกปาล์มน้ำมัน เป็นการลงทุนครั้งเดียว สามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง25 ปี สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร

  • ปาล์มน้ำมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ปลูกปาล์ม ปลูกชีวิต ปลูกเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ทำไมถึงต้องเป็นเรา?

  • เราส่งมอบกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี และผลผลิตสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
_DSC3754.jpg
  • อาร์ดี เกษตรพัฒนาให้บริการอย่างมืออาชีพ ส่งต่อกล้าปาล์มน้ำมัน คุณภาพดีถึงมือเกษตรกรทั่วประเทศมานานกว่า 10 ปี 
  • จริงใจใส่ใจ คัดสรร พัฒนา คืองานของเรา

แนะนำ บริษัท

.....

บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ก่อตั้งเมื่อ เดือนเมษายน 2548 โดยมีสองบริษัทในเครือ คือ บริษัท อาร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด และบริษัท พาราเมาท์ ออยล์ จำกัด ประกอบกิจการด้านการเกษตร ด้วยการเพาะปลูกและจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมัน และทำสวนปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯมีลูกค้าทั่วประเทศ มากกว่า 70 จังหวัด มีพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน กว่า 180,000 ไร่ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน บริษัทอาร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด และบริษัท พาราเมาท์ ออยล์ จำกัด  ได้รวมกิจการในชื่อบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด

_DSC2752.jpg

ในกระบวนการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันของบริษัทฯ  มีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ต่างประเทศ จากประเทศคอสตาริกา และมาเลเซีย และเพาะพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากเมล็ดพันธุ์ภายในประเทศไทย ของ บริษัท ยูนิวานิช จำกัด และสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันของกรมวิชาการเกษตร

บริษัทฯ มีการทดสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน  โดยจัดทำโครงการร่วมทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ ด้านปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ภาคตะวันออกอีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังขยายกิจการด้าน โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ด้านการรับซื้อทะลายปาล์มน้ำมัน และด้านพลังงานทดแทน 

 

ติดต่อสำนักงานขาย

สอบถามข้อมูล

โทร : 088 385 1851
088 385 1852

ติดต่อผ่านทางอีเมล