ขอเชิญร่วมงาน PALMEX THAILAND 2016 ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559

ขอเชิญร่วมงาน PALMEX THAILAND 2016 ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารจัดแสดงสินค้าสหกรณ์ (โค-อ๊อป) จ.สุราษฎร์ธานี พบกับงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน และได้รวบรวมบริษัทธุรกิจน้ำมันปาล์มระดับนานาชาติ อีกทั้งบริษัทผู้สนับสนุนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กันอย่างคับคั่ง