เข้าให้ความรู้ฟรีถึงที่!!!

เข้าให้ความรู้ฟรีถึงที่ ง่ายๆเพียง  รวมกลุ่ม> แจ้งเรื่อง > ระบุสถานที่/จำนวนคน เพียงเท่านี้ 

เราจะไปพบและช่วยเหลือในเรื่องที่คุณอยากรู้ 

ติดต่อได้ที่ 088 385 1851-2 หรือ ที่เพจfacebook/rdkaset

อบรมฟรี