ติดต่อศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันบ่อล้อ

ที่อยู่ : 128 หมู่ที่ 5 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

โทร : 081-780-8559

ดาวน์โหลดแผนที่  นำทาง