ทำไมต้องเป็นปาล์มน้ำมัน?

ทุกส่วนของปาล์มน้ำมันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นทั้งพืชอาหารและพืชพลังงาน

ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้นาน 25 ปี สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปลูกปาล์ม ปลูกชีวิต ปลูกเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ทำไมถึงต้องเป็นเรา?

 

เราส่งมอบกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี และผลผลิตสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

ให้บริการอย่างมืออาชีพ ถึงมือเกษตรกรทั่วประเทศมานานกว่า 10 ปี 

จริงใจใส่ใจ ให้บริการ คืองานของเรา