home.fw.png
name.png

ทำไมต้องเป็นปาล์มน้ำมัน?

  • ทุกส่วนของปาล์มน้ำมันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นทั้งพืชอาหาร และพืชพลังงาน

  • ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้นาน 25 ปี สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร

  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ปลูกปาล์ม ปลูกชีวิต ปลูกเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ทำไมถึงต้องเป็นเรา?

  • เราส่งมอบกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี และผลผลิตสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
  • อาร์ดี เกษตรพัฒนาให้บริการอย่างมืออาชีพ กล้าปาล์มน้ำมัน คุณภาพดีถึงมือเกษตรกรทั่วประเทศมานานกว่า 10 ปี 
  • จริงใจใส่ใจ คัดสรร พัฒนา คืองานของเรา

วีดีโอแนะนำบริษัท

แนะนำ บริษัท

.....

บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ก่อตั้งเมื่อ เดือนเมษายน 2548 โดยมีสองบริษัทในเครือ คือ บริษัท อาร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด และบริษัท พาราเมาท์ ออยล์ จำกัด ประกอบกิจการด้านการเกษตร ด้วยการเพาะปลูกและจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมัน และทำสวนปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯมีลูกค้าทั่วประเทศ มากกว่า 70 จังหวัด มีพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม กว่า 180,000 ไร่ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน บริษัทอาร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด และบริษัท พาราเมาท์ ออยล์ จำกัด  ได้รวมกิจการในชื่อบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด

ในกระบวนการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันของบริษัทฯ  มีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มสายพันธุ์ต่างประเทศ จากประเทศคอสตาริกา และมาเลเซีย และเพาะพันธุ์ปาล์มจากเมล็ดพันธุ์ภายในประเทศไทย ของ บริษัท ยูนิวานิช จำกัด และสายพันธุ์ปาล์มของกรมวิชาการเกษตร

บริษัทฯ มีการทดสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน  โดยจัดทำโครงการร่วมทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ ด้านปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ภาคตะวันออกอีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังขยายกิจการด้าน โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ด้านการรับซื้อทะลายปาล์ม และด้านพลังงานทดแทน 

 

ติดต่อสำนักงานขาย

.....

สอบถามข้อมูล

โทร : 088 385 1851 - 088 385 1852

ติดต่อผ่านทางอีเมล